ACK Būve

  Ilgstošā profesionālā pieredze dod mums iespēju uzņemties, bet prasmes - veikt visa veidu būvju (ēku, jaunbūvju utt.) renovācijas un rekonstrukcijas būvdarbus, telpu apdares darbus un labiekārtošanas laukumu un zonu attīstīšanu. 
       SIA ACK Būve:
 • Sniedz būvniecības konsultācijas sadarbībā ar inženieriem un arhitektiem;
 • Izstrādā būvniecības tehnisko dokumentāciju;
 • Veic ēku apsekošanas darbus;
 • Sniedz būvdarbu vadīšanas, būvuzraudzības un tehniskās apsekošanas pakalpojumus. 

Darba laiks

Darba dienās  -  08:00 - 12:00; 13:00 -17:00

Sestdiena; Svētdiena - Brīvdienas

Tālrunis:

 • +371 27525454 (Agris)
 • +371 27525455 (Māris)

Gadījumi, kad ir nepieciešams veikt būvju apsekošanu:

 • Pirms nekustamā īpašuma iegādes;
 • Pirms ēkas siltināšanas;
 • Pirms būves vai tā daļas atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas būvprojekta izstrādes;
 • Pirms būvdarbu atsākšanās (pēc pārtraukuma);
 • Periodiski būves ekspluatācijas laikā atbilstoši tās lietošanas veidam saskaņā ar būvju tehnisko uzturēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem un standartiem;
 • Citos gadījumos, ja jānosaka būves tehniskais stāvoklis.

     Veicot būves tehnisko apsekošanu tiek veikta būves vizuāla apsekošana, kuru veic sertificēts būvspeciālists, ievācot fotofiksācijas materiālus, ja ir nepieciešams papildus veic ģeotehnisko un hidroģeoloģisko apsekošanu. Atkarībā no apsekošanas darbu apjoma un detalizācijas pakāpes.

Būves tehniskās apsekošanas izpētē lieto šādas metodes:

 • Fiziskās metodes – veido atsegumu, skatrakumus, urbumus, zondāžas, ucc.;
 • Lieto kontroles mērinstrumentus – konstrukciju nestspējas, materiālu noteikšanas utt.;
 • Monitoringa metodes – bojāto būvkonstrukciju plaisu attīstību novērošana;
 • Konstrukciju detalizēta izpēte – apsekojot segto konstrukciju defektus un bojājumus;
 • Siltumu zudumu vietas noteikšana uz aukstuma tiltiņiem.

Būvju tehniskā apsekošana noteikta saskaņā ar būvnormatīviem LBN 405-15.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.